Gmina: Bukowiec, Świekatowo - KPP w Świeciu

Gmina: Bukowiec, Świekatowo

Gmina: Bukowiec, Świekatowo

Data publikacji 02.03.2020

DANE TELEADRESOWE POSTERUNEK BUKOWIEC

Posterunek Policji w Bukowcu
ul. Dr Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

tel. 47 752 54 12
fax. 47 752 54 14

Kierownik Posterunku w Bukowcu: asp. szt. Marek Rydzewski

Posterunek funkcjonuje od  poniedziałku do piatku w godz. 7.30-15.30

W sprawach pilnych:

Oficer Dyżurny
Komendy Powiatowej Policji w Świeciu ul. Wojska Polskiego 153
tel. 47 752 52 00, alarmowy 997 lub 112

DZIELNICOWI POSTERUNKU W BUKOWCU

Mieszkańcy powiatu świeckiego mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:
• Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich.
• Podstawowe poradnictwo prawne.
• Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw.
• Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
• Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania).
• Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją.
• Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.
• Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

 
Kierownik Posterunku w Bukowcu (podległe rejony od 12 do 13)
 
asp. szt. Marek Rydzewski
tel. 47 752 54 12
tel. kom. 513 975 377
„Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W przypadku gdy dzielnicowy nie odbiera telefonu w pierwszej kolejności należy kontaktować sie z dyżurnym jednostki pod numerem 47 75 25 200, w  sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112.
 
 
REJON 12
sierż. szt. Krystian Marczak

tel. 47 752 54 10
tel. kom. 786 858 590
e-mail: dzielnicowy.bukowiec1@bg.policja.gov.pl

„Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W przypadku gdy dzielnicowy nie odbiera telefonu w pierwszej kolejności należy kontaktować sie z dyżurnym jednostki pod numerem 47 75 25 200, w  sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112.

Informacja na temat miejsc zagrożonych znajdujących się w rejonie nr 12, które objęte są „Planem działania priorytetowego".

Ulica Reguła numeracji Od - Do Miejscowość
  Wszystkie Bramka
  Wszystkie Branica
  Wszystkie Budyn
  Wszystkie Bukowiec
  Wszystkie Franciszkowo
  Wszystkie Gawroniec
  Wszystkie Jarzębieniec
  Wszystkie Kawęcin
  Wszystkie Korytowo
  Wszystkie Krupocin
  Wszystkie Plewno
  Wszystkie Poledno
  Wszystkie Polskie Łąki
  Wszystkie Przysiersk
  Wszystkie Różanna
  Wszystkie Tuszynki

 

REJON 13
sierż. szt. Mariusz Grajewski
tel. 47 752 54 10
tel. kom. 786 858 589
e-mail: dzielnicowy.bukowiec2@bg.policja.gov.pl
„Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W przypadku gdy dzielnicowy nie odbiera telefonu w pierwszej kolejności należy kontaktować sie z dyżurnym jednostki pod numerem 47 75 25 200, w  sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112.
 
 
Ulica Reguła numeracji Od - Do Miejscowość
  Wszystkie Jania Góra
  Wszystkie Lipienica
  Wszystkie Lubania-Lipiny
  Wszystkie Małe Łąkie
  Wszystkie Stążki
  Wszystkie Szewno
  Wszystkie Świekatowo
  Wszystkie Tuszyny
  Wszystkie Zalesie Królewskie

 

za aktualność danych oraz zdjęć odpowiada:

Kierownik Posterunku w Bukowcu - asp. szt. Marek Rydzewski

publikacja:

Administrator WWW - Krzysztof Krauza

Autor: Marek Rydzewski
Publikacja: Krzysztof Krauza