KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP w Świeciu

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

Data publikacji 19.05.2020

 
 
Komendant Powiatowy Policji w Świeciu
mł. insp. Tomasz Lubiejewski
 

Komendant Powiatowy Policji w Świeciu nadzoruję pracę swojego zastępcy oraz odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby prewencyjnej i ruchu drogowego oraz bezpośrednio nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Świeciu:

1) Wydziału Prewencji:
 Zespołu do spraw Wykroczeń
 Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego
 Zespołu Dyżurnych
 Rewiru Dzielnicowych
 Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii
 Zespół ds spraw Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego


2) Wydziału Ruchu Drogowego

3) Zespołów do spraw Prewencji podległych Posterunków Policji oraz Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Nowem,
4) Zespołu Kadr i Szkolenia i Prezydialnego,
5) Zespołu Administracyjno – Gospodarczego,
6) Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
7) Zespołu do spraw Łączności i Informatyki,
8) Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
9) Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo – Informacyjnych.
10) Jednoosobowego Stanowiska do spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków

 
 
 
 
I z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu
podinsp. Wojciech Sztejka
 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby kryminalnej oraz bezpośrednio nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Świeciu:

1) Wydziału Kryminalnego:
 Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego
 Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego
 Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą
 Zespołu Techniki Kryminalistycznej

2) Jednoosobowych Stanowisk do spraw Kryminalnych i Zespołów do spraw Kryminalnych podległych Posterunków Policji i Komisariatu Policji w Nowem.

 
 
 
Autor: Krzysztof Krauza
Publikacja: Krzysztof Krauza