Bezpieczna droga do szkoły – policjanci lustrują świeckie drogi - Wiadomości - KPP w Świeciu

Wiadomości

Bezpieczna droga do szkoły – policjanci lustrują świeckie drogi

Choć wakacje jeszcze trwają policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego świeckiej komendy dokonują sprawdzeń dróg w pobliżu placówek oświatowych. Działania te prowadzone były również pod koniec roku szkolnego. Ich celem jest sprawdzenie poprawności w oznakowaniu jezdni, przejść dla pieszych oraz właściwego działania sygnalizacji świetlnej.

Już za kilka dni dzieci i młodzież rozpoczną nowy rok szkolny. Staną się częstymi uczestnikami ruchu drogowego, szczególnie w pobliżu szkół i przedszkoli. Ważne, aby miejsca, którymi będą się poruszać były właściwie oznakowane. Policjanci sukcesywnie prowadzą lustrację świeckich dróg. Ich celem jest sprawdzenie prawidłowości oznakowania przejść dla pieszych. Mundurowi w sposób szczególny zwracają również uwagę na stan techniczny istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sprawność sygnalizacji świetlnych. Podczas działań swoją uwagę skupiają na wyszukiwaniu nieprawidłowości, które mogą powodować zagrożenia lub utrudnienia w ruchu drogowym. W czasie patroli policjanci świeckiej „drogówki” rozmawiali również z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego, którzy przekazali mundurowym swoje spostrzeżenia.

Większość nieprawidłowości stwierdzonych do tej pory przez funkcjonariuszy dotyczy słabo widocznych znaków drogowych lub ich brak. Spostrzeżenia i uwagi policjantów dotyczące wadliwego oznakowania i innych usterek są na bieżąco przekazywane odpowiednim organom, tak aby jeszcze przed pierwszym dzwonkiem uzupełnić braki i dokonać koniecznych napraw.

Autor: sierż. szt. Joanna Tarkowska
Publikacja: Joanna Tarkowska