„Dzień odblasków 2017” w Świeciu - Wiadomości - KPP w Świeciu

Wiadomości

„Dzień odblasków 2017” w Świeciu

Ciemny ubiór, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, utrudnia korzystającym z dróg publicznych, ścieżek rowerowych i chodników szybkie zorientowanie się, że w danym miejscu przemieszcza się człowiek. Świeccy policjanci, promując bezpieczeństwo pieszych, dołączyli się do kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji i przeprowadzą działania profilaktyczne pn. „Dzień odblasków 2017”.

Idea przedsięwzięcia wywodzi się z Norwegii, gdzie jest ono organizowane każdego roku. W Polsce po raz pierwszy „Dzień Odblasków” został przeprowadzony w 2016 roku. Inicjatorem działania była Komenda Główna Policji. Celem akcji jest zachęcenie jak największej liczby pieszych uczestników ruchu drogowego do korzystania z elementów odblaskowych.

Dzisiaj (06.12 2017) policjanci ruchu drogowego świeckiej komendy włączyli się do działań profilaktycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, a podczas wybranych kontroli drogowych prowadzonych w godzinach popołudniowo-wieczornych będą rozdawać odblaski.

Mundurowi z „drogówki” w ramach akcji, wczesnym rankiem, inicjowali również rozmowy z pieszymi uczestnikami ruchu drogowego. Zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi rozmawiali na temat konieczności noszenia odblasków. Rozmówcy otrzymywali od policjantów odblaskowe opaski, kamizelki i czapki.

Odblaski są niezbędnym elementem naszego ubioru zwłaszcza w porze jesienno-zimowej. Pozwalają one bowiem dostrzec pieszego z odległości co najmniej 150 metrów w różnych warunkach pogodowych. Daje to szansę kierowcy na podjęcie manewru hamowania czy bezpiecznego ominięcia takiej osoby w sposób niezagrażający jej bezpieczeństwu. Pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze bez elementów odblaskowych jest praktycznie niewidoczny. Kierowca jest w stanie zauważyć go dopiero z odległości ok. 20 metrów. To niejednokrotnie zbyt mała odległość, aby kierujący miał czas na reakcję, czego następstwem są zdarzenia drogowe skutkujące często śmiercią pieszego.

W trosce o bezpieczeństwo na naszych drogach apelujemy o włączenie się w akcję  "Dzień Odblasków" i noszenie elementów odblaskowych , to naprawdę może uratować życie i zdrowie!

Autor: sierż. szt. Joanna Tarkowska
Publikacja: Joanna Tarkowska