Podsumowanie roku w komendzie - Wiadomości - KPP w Świeciu

Wiadomości

Podsumowanie roku w komendzie

Data publikacji 18.01.2018

Komendant Powiatowy Policji w Świeciu mł.insp. Robert Olszewski przeprowadził w miniony czwartek odprawę roczną podsumowującą pracę świeckich policjantów w 2017 roku. Omówiono minione 12 miesięcy i uzgodniono założenia na obecny rok.

W czwartek (11.01.2018) w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu odbyła się odprawa roczna, w trakcie której podsumowano pracę mundurowych z KPP w Świeciu. Omawiano zestawienia liczbowe ubiegłorocznych działań, aktualne zagrożenia i stan bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu.
Odprawę prowadził mł.insp. Robert Olszewski, Komendant Powiatowy Policji w Świeciu. Oprócz kierownictwa komendy, komendanta komisariatu, naczelników i kierowników posterunków, w spotkaniu uczestniczył również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak oraz  Franciszek Koszowski, starosta powiatu świeckiego. Po przywitaniu gości przez Szefa świeckiej policji, pierwszy głos zabrał mł.insp. Tomasz Lubiejewski I Zastępca Komendanta, odpowiedzialny za pracę pionu kryminalnego. Przedstawił statystyki przestępczości i pracy kryminalnych na terenie powiatu świeckiego. Spośród ważniejszych zagadnień omówionych na odprawie należy wymienić wzrost wykrywalności przestępstw z 77,5 w 2016 roku do 79,1 w 2017. W całym ubiegłym roku policjanci z pionu kryminalnego wszczęli 1668 postępowań o przestępstwa. Z czego zarejestrowano 162 kradzieże ( 2016 r. -162), 80 kradzieży z włamaniem ( 2016 r.- 111), 14 bójek i pobić ( 2016 r. -11).  Na zakończenie 2017 roku odnotowano też 135 przestępstw narkotykowych ( 2016 r. - 85) . Oprócz postępowań dotyczących posiadania narkotyków prowadzono również postępowania o tzw. produkcję narkotyków, uprawę roślin, handel narkotykami eliminując z lokalnego rynku prawie cztery kilogramów środków narkotycznych.
W drugiej części spotkania omówiono wyniki pionu prewencji i ruchu drogowego. Z przygotowanego zestawienia wynikało, że policjanci ogniwa patrolowo – interwencyjnego w minionym roku, przeprowadzili  7152 interwencje, zatrzymali 302 sprawców przestępstw i 8389 sprawców wykroczeń. Dzielnicowi byli na ponad 2500 interwencji, zatrzymali 77 sprawców przestępstw i 3258 wykroczeń. Poza tym przeprowadzili 1783 spotkań z mieszkańcami.
Policjanci z Ruchu Drogowego w okresie 12 miesięcy 2017 roku odnotowali 49 wypadków drogowych oraz 1221 kolizji. W 10 wypadkach drogowych 11 osób poniosło śmierć.  W porównaniu do roku 2016 było to o 5 osób mniej. Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych, były niedostosowanie prędkości do warunków na drodze - 245 zdarzeń, w tym 7 wypadków, w których śmierć poniosła 1 osoba a 9 zostało rannych oraz nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu - 73 zdarzeń, w tym 10 wypadków, w których śmierć poniosła 1 osoba a 52 zostało rannych.
Oprócz statystyk było też kilka słów na temat zabezpieczeń imprez masowych na terenie powiatu oraz działalności profilaktycznej.
Na zakończenie Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak. podsumował działania kujawsko-pomorskiej Policji w 2017 roku i podziękował policjantom za zaangażowanie i wkład w osiągnięte wyniki. Zwrócił się też do Starosty, któremu podziękował za wzajemną pracę na rzecz bezpieczeństwa.

 

Autor: asp. szt. Marek Rydzewski
Publikacja: Krzysztof Krauza