Jak uzyskać zaświadczenie o wypadku, kolizji drogowej? - Wiadomości - KPP w Świeciu

Wiadomości

Jak uzyskać zaświadczenie o wypadku, kolizji drogowej?

Data publikacji 27.06.2018

Jak uzyskać zaświadczenie o wypadku, kolizji drogowej?

Na podstawie art. 217 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w celu ustalenia okoliczności zdarzenia drogowego oraz wysokości odszkodowania Policja na wniosek instytucji lub osoby zainteresowanej wydaje zaświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Osoba fizyczna lub instytucja nie będąca zakładem ubezpieczeń może otrzymać w/w zaświadczenie na pisemny wniosek oraz po uiszczeniu opłaty skarbowej:

  • w wysokości 17 zł na rzecz Urzędu Miasta w Świeciu w przypadku zastosowania mandatu karnego lub pouczenia (nr konta 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881)
  • w wysokości 6 zł na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w przypadku skierowania sprawy do dalszego postępowania
    (nr konta 09 1010 1078 0077 4822 3100 0000)

Dowód opłaty należy okazać przy odbiorze zaświadczenia.

Zaświadczenia o zdarzeniu drogowym wydawane są w siedzibie Komendy Powiatowej w Świecie ul. Wojska Polskiego 153 (Wydział Ruchu Drogowego), w dni powszednie w godz. 07.00 do 14.00.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006r. Nr 225. poz. 1635)
- Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

Autor: kom. Sylwia Gładyszew
Publikacja: Joanna Tarkowska