Wiadomości

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu rozmawiali z policjantkami o odpowiedzialności prawnej

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu policjantki wydziału prewencji tamtejszej komendy powiatowej spotkały się z uczniami klas pierwszych. Tematem przewodnim pogadanek była odpowiedzialność prawna nieletnich wobec przemocy rówieśniczej oraz niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środków odurzających.

Podczas spotkania z policjantkami świeckiej komendy, młodzież dowiedziała się o odpowiedzialności nieletnich wobec prawa, konsekwencjach prawnych popełniania czynów karalnych oraz świadczących o demoralizacji. Policjantki uświadomiły młodzieży o grożących im niebezpieczeństwach związanych z przemocą. Omówione zostały konsekwencje zachowań agresywnych w stosunku do swoich rówieśników. Poruszono również zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za niszczenie mienia prywatnego i społecznego. Mundurowe wspomniały także o obowiązujących przepisach ruchu drogowego.

Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości prawnej uczniów oraz wzbogacenie wiedzy na temat różnych zagrożeń i sposobów im przeciwdziałania. Młodzi słuchacze dowiedzieli się także jakie negatywne skutki mogą przynieść doświadczenia z różnego rodzaju używkami, a na zakończenie obejrzeli krótkie filmy mówiące o problemach osób uzależnionych od środków zabronionych.

Autor: mł. asp. Joanna Tarkowska
Publikacja: Joanna Tarkowska