Wakacyjne spotkanie o bezpieczeństwie z uczestnikami obozu harcerskiego - Wiadomości - KPP w Świeciu

Wiadomości

Wakacyjne spotkanie o bezpieczeństwie z uczestnikami obozu harcerskiego

Harcerze z Torunia wzięli udział w spotkaniu z policjantami ze Świecia, strażakami oraz strażnikiem leśnym. Podczas pogadanek policjanci zwrócili uwagę starszej młodzieży na zagrożenia wynikające z zażywania środków odurzających oraz alkoholu. Młodsi dowiedzieli się, co robić w kontakcie z osobą obcą. Oprócz rozmów na temat bezpieczeństwa, spotkaniu towarzyszyła również świetna zabawa.

Urokliwa przyroda i piękne jeziora w powiecie świeckim powodują, że Nadleśnictwo Trzebciny każdego roku gości wielu młodych ludzi z całej Polski. Gry i zabawy to sposób aktywnego wypoczynku w czasie wakacji.

Tegoroczni uczestnicy obozu harcerskiego goszczą na terenie gminy Osie (pow. świecki). Mieli możliwość nie tylko poznania walorów Borów Tucholskich, ale również spotkania z policjantami, strażakami oraz strażnikiem leśnym i rozmowy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Z komendantką obozu harcerskiego mundurowi przeprowadzili rozmowę na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku letniego, a szczególnie prawidłowego zachowania podczas kąpieli i spacerów. Ponadto policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej i Straży Leśnej dokonali kontroli obozowisk. Uzgodniono kwestie dotyczące ewakuacji oraz komunikacji.

Policjanci ze Świecia, przekazali młodym harcerzom podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku, a także wiedzę na temat szkodliwości narkotyków i dopalaczy. Strażacy zaprezentowali sprzęt, którym posługują się podczas codziennej służby, natomiast strażnik leśny zadbał, aby młodzi ludzie wiedzieli jak zachować się podczas pobytu na terenach leśnych.

Autor: podkom. Joanna Tarkowska
Publikacja: Joanna Tarkowska
 • Policjantka przeprowadza pogadankę
 • Policjantka prezentuje kajdanki
 • Harcerze wysłuchują pogadanki
 • Harcerze przymierzają alcogogle
 • Strażnik leśny przeprowadza pogadankę
 • Strażak mówi o bezpieczeństwie nad wodą
 • Policjant rozmawia o narkotykach.
 • Strażak rozmawia o bezpieczeństwie nad wodą.
 • Harcerze symulują gaszenie pożaru wężem strażackim.
 • Strażak pokazuję różne możliwości puszczania wody z węża strażackiego.
 • Strażak pokazuje jak prawidłowo używa się węża strażackiego podczas pożaru.
 • Harcerze oglądają wóz strażacki.
Ładowanie odtwarzacza...