Jak uzyskać zaświadczenie o wypadku, kolizji drogowej? - KPP w Świeciu

Jak uzyskać zaświadczenie o wypadku, kolizji drogowej?

Jak uzyskać zaświadczenie o wypadku, kolizji drogowej?

Jak uzyskać zaświadczenie o wypadku, kolizji drogowej?

Na podstawie art. 217 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w celu ustalenia okoliczności zdarzenia drogowego oraz wysokości odszkodowania Policja na wniosek instytucji lub osoby zainteresowanej wydaje zaświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Osoba fizyczna lub instytucja nie będąca zakładem ubezpieczeń może otrzymać w/w zaświadczenie na pisemny wniosek oraz po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na rzecz Urzędu Miasta w Świeciu (nr konta 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881).

Dowód opłaty należy okazać przy odbiorze zaświadczenia.

Zaświadczenia o zdarzeniu drogowym wydawane są w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Świecie ul. Wojska Polskiego 153 (Wydział Ruchu Drogowego), w dni powszednie w godz. 07.00 do 14.00. Istnieje również możliwość uzyskania zaświadczenia drogą e-mailową. W tym przypadku skan wniosku oraz dowodu opłaty należy przesłać na adres e-mail: komendant-swiecie@bg.policja.gov.pl.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006r. Nr 225. poz. 1635)
- Kodeks Postępowania Administracyjnego

Autor: asp. szt. Przemysław Kałdowski
Publikacja: Joanna Tarkowska