Komunikat dla osób ukaranych mandatem karnym - KPP w Świeciu

Komunikat dla osób ukaranych mandatem karnym

Komunikat dla osób ukaranych mandatem karnym

 Informacja nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe.


Od dnia 1 stycznia 2016 r. wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od tego dnia, należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole nr :
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000
Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych.
 

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GRZYWIEN

Dokonując wpłat z wykorzystaniem systemów bankowości online (samodzielnie) lub w placówkach podmiotów umożliwiających dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki) ważne jest, aby :

  •     w polu symbol formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY,
  •     w polu identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności) wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego.       

Przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku w zakładce zatytułowanej np. „przelew podatkowy", „przelew do urzędu skarbowego", „Przelew US".

W przypadku dokonywania płatności z rachunku bankowego zagranicznego należy wpisać:

SWIFT (BIC): NBPL PLPW

IBAN: PL

 

Autor: Sebastian Horodecki
Publikacja: Krzysztof Krauza

Pliki do pobrania