Pierwszy dzwonek i bezpieczna droga do szkoły - Wiadomości - KPP w Świeciu

Wiadomości

Pierwszy dzwonek i bezpieczna droga do szkoły

Tradycyjne, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, okolice szkół znajdują się pod szczególną uwagą policjantów, którzy zwracają uwagę m.in. na stan chodników czy prawidłowe ustawienie znaków drogowych. Z początkiem września funkcjonariusze patrolują pod tym kątem okolice szkół i przedszkoli. Dbają również o to, aby droga do szkoły była dla dzieci bezpieczna.

W związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym, policjanci ze Świecia wspólnie ze strażnikami miejskimi prowadzą na  drogach  działania pod nazwą "Bezpieczna droga do szkoły". Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poruszającym się  po drogach po okresie wakacyjnego „luzu” oraz nauka bezpiecznego poruszania się, po często ruchliwych drogach, którymi dzieci udają się do szkoły. Przez cały okres roku szkolnego policjanci prowadzić będą również stałą, systematyczną pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną ukierunkowaną głównie na profilaktykę i edukację uczniów najmłodszych klas.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, policjanci prowadzą wzmożone kontrole pojazdów dowożących dzieci do szkół. Funkcjonariusze kontrolują sposób realizacji ustawowego obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach. Na pobłażliwość policjantów nie mogą liczyć również ci kierowcy, którzy wyprzedzać będą w rejonach przejść dla pieszych lub też znajdować się będą pod wpływem alkoholu.

Jednocześnie przypominamy rodzicom, że nie mogą czuć się zwolnieni z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa swym pociechom. Odprowadzając dziecko do szkoły powinni oni pokazać dzieciom nie najkrótszą, a najbezpieczniejszą drogę do szkoły. Tą drogą wspólnie z dziećmi powinni kilkakrotnie przejść utrwalając prawidłowe zachowania  w drodze do szkoły, zwracając uwagę na  zagrożenia związane z ruchem drogowym.

Warto też przy okazji przypomnieć, że dzieci, które nie ukończyły siódmego roku życia, po drodze publicznej mogą poruszać się wyłącznie pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.  Rowerem, można jechać dopiero, gdy zdobędzie się kartę rowerową, a to jest możliwe po ukończeniu 10 roku życia.

Autor: podkom. Joanna Tarkowska
Publikacja: Joanna Tarkowska
  • Policjant pomaga dziecku przejść przez jezdnię
  • Policjant rozmawia z młodzieżą o bezpieczeństwie na drodze
  • Policjant upomina chłopca o zasadach przechodzenia przez jezdnie
  • Policjant wręcza dziewczynce odblaskowa opaskę
  • Mundurowy rozdaje odblaski
  • Funkcjonariusz przekazuje opaskę odblaskową dziewczynce
  • Dziewczynka wybiera dla siebie odblak
  • Dziewczynka dziękuje za otrzymany prezent od policjanta
  • Policjant i strażnik miejski obserwują ruch drogowy w okolicy szkoły