Ćwiczenia "Egida 18" w powiecie świeckim - Wiadomości - KPP w Świeciu

Wiadomości

Ćwiczenia "Egida 18" w powiecie świeckim

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Świeciu odbyły się wczoraj ćwiczenia pn. ,,Egida 18”. Obejmowały one szkolenie z zakresu między innymi działań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Do komendy stawiło się 20 rezerwistów. To praktyczna weryfikacja tego, jak działa system powoływania rezerw, bowiem Policja, obok wojska, jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami.

Wczoraj, 30 września, punktualnie o godzinie 7.00, w komendzie Policji w Świeciu rozpoczęły się ćwiczenia obronne pn. „EGIDA 18”, dla osób wyznaczonych do rezerw osobowych przydzielonych do służby w Policji.

Osoby, które powoływane są w stanach zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz wojny, stawiły się  do jednostki już we wczesnych godzinach rannych. Ćwiczenia miały  na celu wzmocnienie realizacji zadań jakie ciążą na policji,  praktyczne sprawdzenie gotowości świeckich policjantów, rezerwistów i  działań całego systemu. Wszystko po to, aby w przyszłości policja była przygotowana do reakcji na ewentualne zagrożenia związane z bezpieczeństwem publicznym.

Ćwiczenia rozpoczęły się od rejestracji powołanych uczestników. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Świeciu - insp. Robert Olszewski przywitał uczestników szkolenia. Zgromadzeni  rezerwiści przeszli szkolenie związane ze służbą w policji. Poznali między innymi zakres zadań i obowiązki służbowe funkcjonariuszy. Zapoznali się z Ustawą o Ochronie Informacji Niejawnych, przepisami BHP oraz przypadkami użycia  środków przymusu bezpośredniego i brodni palnej. Rezerwiści poznali budowę broni palnej i sprzętu, jaki mają na wyposażeniu funkcjonariusze ze Świecia. Odbył się również pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który przeprowadził policjant wydziału kryminalnego.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Świeciu, podziękował uczestnikom ćwiczeń oraz wręczył zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

O godz. 17.00 odbyło się oficjalne zakończenie i wręczenie zaświadczeń o odbyciu lokalnego doskonalenia w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji. Komendant Powiatowy Policji w Świeciu podkreślił, że przybyła grupa prezentowała wysoki poziom zdyscyplinowania, co pozwoliło przeprowadzić wszystkie przewidziane planem zajęcia w założonym czasie.

Autor: mł. asp. Joanna Tarkowska
Publikacja: Joanna Tarkowska
Ładowanie odtwarzacza...