Kierowcom i pieszym przyglądali się policjanci podczas akcji NURD - Wiadomości - KPP w Świeciu

Wiadomości

Kierowcom i pieszym przyglądali się policjanci podczas akcji NURD

Na drogach powiatu świeckiego policjanci przeprowadzili działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym. Te cykliczne działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, mi.in. poprzez dyscyplinowanie kierowców, którzy bagatelizują przepisy.

Policyjne działania „NURD” trwały na terenie całego powiatu w piątek (29.03.19) od 6.00 do 22.00. Głównym celem akcji było dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących pojazdami, jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W ramach prowadzonej akcji 22 stróży prawa zwracało uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, ale też bacznie przyglądało się pieszym, czy nie łamią zasad ruchu drogowego. W sumie ujawnili blisko 40 takich wykroczeń. Kontroli podlegało także wyposażenie rowerów i motorowerów oraz stosowanie przez kierujących tymi pojazdami właściwego oświetlenia.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym, każdy pieszy poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek stosowania odblasków. Niech elementy odblaskowe staną się elementem naszej codziennej garderoby - to kosztuje niewiele, a może uratować życie!

Autor: podkom. Joanna Tarkowska
Publikacja: Joanna Tarkowska