BEZPIECZNA SZKOŁA - KPP w Świeciu

BEZPIECZNA SZKOŁA

BEZPIECZNA SZKOŁA

Data publikacji 18.09.2015

W placówkach oświatowych dzieci spędzają wiele godzin każdego dnia. Należy więc zadbać, aby ten czas spędzany był w bezpieczny sposób i w bezpiecznych warunkach.

„BEZPIECZNA SZKOŁA”

   „Bezpieczna szkoła” to program prewencyjny realizowany przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. Jego głównym celem jest  ograniczenie patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży Powiatu Świeckiego; ograniczenie procesu wiktymizacji wśród dzieci i młodzieży Powiatu Świeckiego; ograniczenie przestępczości wśród dzieci i młodzieży Powiatu Świeckiego oraz zmniejszenie liczby zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Świeckiego. Cele pośrednie to  kształtowanie zachowań pożądanych społecznie u dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Świeckiego; Umocnienie poparcia i udziału placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Świeckiego w realizacji Programu „Bezpieczna Szkoła” Wzrost prestiżu Policji jako instytucji działającej na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych u dzieci i młodzieży Powiatu Świeckiego.
    Musimy pamiętać, że szkoła to nie tylko lekcje. W placówkach oświatowych dzieci spędzają wiele godzin każdego dnia. Należy więc zadbać, aby ten czas spędzany był w bezpieczny sposób i w bezpiecznych warunkach.
    Wszyscy mamy świadomość, że bezpieczna szkoła to nie taka, która jedynie na zewnątrz tworzy wizerunek szkoły bez skazy, bez problemów. Bezpieczna szkoła to szkoła, w której kadra i uczniowie potrafią zachować się w różnego rodzaju kryzysowych sytuacjach oraz znają obowiązujące procedury prawne. To szkoła, która potrafi w przypadku zdiagnozowania problemu współpracować z różnymi instytucjami i placówkami zewnętrznymi, nie ukrywając trudnej sytuacji, lecz starając się ją jak najszybciej rozwiązać.